Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Ahal welaýat bölümi, Hormatly Prezidentimiziň Ýaşlar baradaky syýasatyndan ugur alyp, Ahal welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi, TGÝMJ-niň Ahal welaýat bölümi bilen sportuň küşt görnüşi boýunça 8,10,12 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda her ýaş toparlaryna aýratynlykda ýaryş geçirildi.  Ýaryşda ýeňiş gazananlara TGÝMJ-niň Ahal welaýat bölüminiň sowgatlary gowşuryldy.

10750731
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
11669
19493
576194
633013
10750731

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29