Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri hem-de meýletinçileri, Türkmenabat şäheriniň 9-njy orta mekdebinde,  «Saglygyň gymmaty, keselsiz ýaşaýyşda» atly şygar esasynda  geçirilen çärä, okuwçylar  we synp ýolbaşçylary gatnaşdy. 

Gatnaşanlara sport bilen meşgullanmagyň we sagdyn durmuşda ýaşamagyň gün tertibiniň ähmiýeti, dogry naharlanmagyň hem-de arassaçylyk düzgünleri barada wagyz nesihat çäresi geçirildi.     

10752127
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
13065
19493
577590
633013
10752127

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29