Habarlar

TGÝMJ-niň  Lebap welaýat bölümi, Dostluk şäherinde, Köýtendag geňeşliginde ýerleşýän  1- nji suwhowdan stansiýasyna “Suw nasos EСV 10-65-65”  we “Suw nasosy ECV 10-63-150” kysymly nasoslaryny haýyr-sahawat kömegini berdi.

Ynsanperwer kömekçiniň esasynda şu günki günde ady agzalan suw nasoslary, 11 325 adamy, olardan 2195 sany maşgalany agyz suwy bilen üpjün edýär.       

10751468
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
12406
19493
576931
633013
10751468

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29