Habarlar

   Türkmenistanyň Gyzyl Ýärymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde şu günlerde eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli edara kärhanalarda ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni alyş çäreleri, zyýanly endiklerden daşa durmak, bedenterbiýe we dogry iýmitlenmek hakynda düşündiriş işlerini alyp barýarlar.
   Wagyz-nesihat çäreleriniň dowamynda gatnaşyjylaryň öňünde ýokanç keselleriň öňüni almak baradaku çykyşlar edilýär, olar arassaçylygyň kadalaryny berk berjaý etmeklik, agyz-burun örtükleriniň dakynmaklygyň düzgüneri boýunça gysga metražly wideo rolikler görkezilýär. Şeýle çäreler edara-kärhanalarda, bilim we terbiýe ojaklarynda we harby bölümlrde geçirilýär.

Iyun 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5854881
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
374
1707
59952
57756
5854881

Siziň IP: 44.192.47.87
2022-06-28