Habarlar

   Türkmenistanyň Gyzyl Ýärymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde şu günlerde eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli edara kärhanalarda ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni alyş çäreleri, zyýanly endiklerden daşa durmak, bedenterbiýe we dogry iýmitlenmek hakynda düşündiriş işlerini alyp barýarlar.
   Wagyz-nesihat çäreleriniň dowamynda gatnaşyjylaryň öňünde ýokanç keselleriň öňüni almak baradaku çykyşlar edilýär, olar arassaçylygyň kadalaryny berk berjaý etmeklik, agyz-burun örtükleriniň dakynmaklygyň düzgüneri boýunça gysga metražly wideo rolikler görkezilýär. Şeýle çäreler edara-kärhanalarda, bilim we terbiýe ojaklarynda we harby bölümlrde geçirilýär.

Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6153937
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
746
1562
8079
51062
6153937

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08