BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

   Türkmenistanyň Gyzyl Ýärymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde şu günlerde eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli edara kärhanalarda ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni alyş çäreleri, zyýanly endiklerden daşa durmak, bedenterbiýe we dogry iýmitlenmek hakynda düşündiriş işlerini alyp barýarlar.
   Wagyz-nesihat çäreleriniň dowamynda gatnaşyjylaryň öňünde ýokanç keselleriň öňüni almak baradaku çykyşlar edilýär, olar arassaçylygyň kadalaryny berk berjaý etmeklik, agyz-burun örtükleriniň dakynmaklygyň düzgüneri boýunça gysga metražly wideo rolikler görkezilýär. Şeýle çäreler edara-kärhanalarda, bilim we terbiýe ojaklarynda we harby bölümlrde geçirilýär.

12138180
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3222
17065
503459
919301
12138180

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30