Habarlar

   Ýanwar aýynyň 21-ne Daşoguz welaýat kitaphanasynda YUNISEF-iň milli konsultanty Ahmet Babajanowyň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň we meýletinçileriň arasynda okuw maslahaty geçirildi.
      Ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny we bilimlerini kämilleşdirip, olaryň ata Watanymyza, il-ulusymyza wepaly bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen tanyşdyrma (prezentasiýalar) görkezildi. Ýaşlaryň öz ukyplaryny we başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip bilmeklerini gazanmak üçin dürli ýumuşlaryň üsti bilen sorag-jogaplaryň alyşylmagy okuw maslahatynyň täsirini artdyrdy. Maslahatyň dowamynda ýaşlaryň boş wagtlaryny netijeli peýdalanyp, öz ukyp başarnyklaryny erkin ýüze çykarmak we olary işjeň durmuşa geçirmek baradaky pikirler we teklip-taglymatlary orta atyldy. Şeýle maslahatlaryň geçirilmegi bilen ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Iyun 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5854807
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
300
1707
59878
57756
5854807

Siziň IP: 44.192.47.87
2022-06-28