Habarlar

   Ýanwar aýynyň 21-ne Daşoguz welaýat kitaphanasynda YUNISEF-iň milli konsultanty Ahmet Babajanowyň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň we meýletinçileriň arasynda okuw maslahaty geçirildi.
      Ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny we bilimlerini kämilleşdirip, olaryň ata Watanymyza, il-ulusymyza wepaly bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen tanyşdyrma (prezentasiýalar) görkezildi. Ýaşlaryň öz ukyplaryny we başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip bilmeklerini gazanmak üçin dürli ýumuşlaryň üsti bilen sorag-jogaplaryň alyşylmagy okuw maslahatynyň täsirini artdyrdy. Maslahatyň dowamynda ýaşlaryň boş wagtlaryny netijeli peýdalanyp, öz ukyp başarnyklaryny erkin ýüze çykarmak we olary işjeň durmuşa geçirmek baradaky pikirler we teklip-taglymatlary orta atyldy. Şeýle maslahatlaryň geçirilmegi bilen ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6153860
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
669
1562
8002
51062
6153860

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08