Habarlar

   Hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir” diýen baş taglymyndan ugur alyp, TGÝMJ-niň Mary welaýat bölüminiň işgärleri we meýletinçileri, hyzmatdaşlarynyň ýardamy bilen welaýatyň çäginde edara- kärhanalarda, orta we ýokary okuw jaýlarynda edep-terbiýe, zyýanly endiklerden daşda durmak, ýokanç we ýokanç däl kesellerden goranmak boýunça yzygiderli wagyz-ündew işlerini ýerine ýetirýärler. Çärelerde maglumat beriji kitapçalar ilatyň arasynda paýlanýar. TGÝMJ-niň uly ýaşly meýletinçileri hem öz zähmet çekýän iş ýerinde kärdeşleriniň arasynda işe päsgelçilikleri döretmezden keselleriň öňüni almaga gönukdirilen wagyz işlerini geçirýärler. Ýokanç kesellerden goranmakda her bir adamyň şahsy jogapkärçiliginiň has uly ornunyň bardygyny ilatyň arasynda geçirilýän çärelerde nygtalyp geçilýär.

Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979289
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
730
876
37591
79102
5979289

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18