Habarlar

      Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde üç sany ýaşlar merkezleri hereket edýär, ýagny Mary şäherinde ,,Hemaýat”, Baýramaly şäherinde ,,Sahabat”, Ýolöten şäherinde ,,Umyt” ýaşlar merkezleri. Bu ýaşlar merkezlerinde TGÝMJ-niň hünärmenleri tarapyndan ýaşlar üçin dürli çäreler we owrediji okuwlar gurnalýar. 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 4-ne Mary şäheriniň “Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda ,,Sagdynlyk we Bagtyýarlyk” ady bilen çäre geçirildi. Bu çärä TGÝMJ-niň Mary welaýat bölüminiň meýletinçileri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň we welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň wekilleri gatnaşdylar. Geçirilen çäre ýaşlaryň arasynda tertip-düzgün, sagdyn durmuş ýörelgeleri, watançylyk mowzuklary boýunça gyzykly gürrüňdeşlik gurnaldy.

Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979115
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
556
876
37417
79102
5979115

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18