Habarlar

   Ýaşlyk − adamyň ömüriň iň wajyp tapgyry. Ýaş adamyň güýç kuwwaty köp bolup, olaryň dünýäde hemme zady başarjagyna ynamy bar. Ýaşlar durmuşda gowy bilimli, berk maşgalaly bolmaga ymtylýarlar. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminde ýaş meýletinçiler bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar üçin döredip beýän ähli ýeňillikleri, bilim ulgamy barada söhbetdeşlik gurnaldy.
   TGÝMJ-niň meýletinçileri hökmüde biziň meýletinçilerimiz lukmandan deslapky ilkinji kömek, psihologiýa kömegi, öňdebaryjylyk, köpçülik bilen işleşmek we başgalar ýaly dürli ugurlarda bilim we iş tejribesini alýarlar.

Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979177
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
618
876
37479
79102
5979177

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18