Habarlar

   Çagalary goramagyň Halkara güni Türkmenistanda hemişe dürli çäreler gurnalyp şatlyk şowhunly geçirilýär. Bu gün hem, döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalaryň gurnamagynda “Aşgabat” seýigähinde çagalar üçin ýatdan çykmajak, ertekiler dünýäsinden täsirli çäre gurnaldy. Bütin seýilgäh dürli öwüşgünli bezelip, çagalar üçin aýdym sazlar ýaňlandy we bu pursatda, tutuş älemi umumy şatlyk – şowhunlyk gurşap alan ýaly duýgy döredi. Seýilgähiň dürli künjeginde al-ýaşyl eşiklerde ertekileriň gahrymanlarynyň çykyşlary gurnaldy. Çagalar bolsa, meýletinçiler bilen bilelikde bäsleşiklere işjeň gatnaşyp, goşgydyr aýdymlary ýerine ýetirdiler.
    Halkara çagalary goramak güni- çagalaryň bize, ýagny ululara bil baglap, ynam bildirýändigini we olaryň nähili geljeginiň boljagy doly bize baglydygyny ýene-de bir gezek ýatladýar.

 

Iyun 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
4883458
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
6812
5036
117918
171006
4883458

Siziň IP: 34.228.52.223
2021-06-22