Habarlar

     “Türmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ýurdumuzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolup, Türkmenabat şäheriniň 3-nji orta mekdebinde Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketiniň döredilen güni mynasybetli wagyz-nesihat çäresini geçirdi. Türkmen halkyna gadymdan bäri goňşysyna, mätäçlere kömek bermek mahsusdur. “Gyzyl Ýarymaý” söz düzümi halkymyzyň, her bir adamynda, aňynda adamsöýüjilik, ynsanperwerlik manysynda ornaşandyr. Hut şonuň üçin hem çärä gatnaşan okuwçylar we mugallymlar TGÝMJ-niň döreýşi barada we halkyň arasynda alyp barýan işi barada wideoşekillere uly gyzyklanma bilen syn etdiler.
      Çäräniň soňunda mekdebiň mugallymlary we okuwçylary ýurdumyzda alyp barylýan uly özgerişleri, maşgala, çagalar üçin döredilýän giň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyp, Türkmenistanyň raýatlaryň bagtly ýaşaýyşyň kepillendirilýändigini ýene-de bir gezek nygtap geçdiler.

 

 

 

Iyun 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
4883430
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
6784
5036
117890
171006
4883430

Siziň IP: 34.228.52.223
2021-06-22