Habarlar

   Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketiniň güni mynasybetli TGÝMJ-niň Mary welaýat bölümi tarapyndan Türkmenistanyñ Goranmak ministirliginiñ Soltan Sanjar adyndaky 3-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniñ okuwçylarynyñ arasynda okuw çäresi geçirildi. Bu okuw çäresinde TGÝMJ-niň işgärleri Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketiniň taryhy, ony esaslandyryjy Anri Dýunan barada gyzykly gürrüň berdier we bu barada wideoşekiller görkezdiler. Şol sanda Halkara Ynsanperwerlik Hukugy barada jikme-jik durlup geçildi.

Iyun 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
4883562
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
76
6840
118022
171006
4883562

Siziň IP: 34.228.52.223
2021-06-23