Habarlar

   Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketiniň döredilen güni mynasybetli talyplaryň arasynda bäsleşik gurnaldy. Bu bäsleşikde talyplar Halkara Ynsanperwerlik Hukugy boýunça soraglara jogap berdiler. Bäsleşikde ýeňiji bolan talyplara Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Soňra, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hünärmenleri Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketi we onuň düzümi we Halkara Ynsanperwerlik Hukugy barada çykyş etdiler, hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti barada wideorolik görkezdiler.

Iyun 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
4883194
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
6548
5036
117654
171006
4883194

Siziň IP: 34.228.52.223
2021-06-22