Habarlar

   Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetiniň Türkmenistanda döredilmeginiň 95-ýyllygy mynasybetli, Jemgyýetiň hormatly agzasy Tirkeş Majyýewe TGÝMJ-niň alyp barýan ynasanperwerlik işlerinde ýakyndan beren ýardamlary üçin minnetrdarlyk haty we ýadygärlik sowgatlaryny gowşurdylar. 71 ýaşly Tirkeş Majyýew saglygy goraýyş işgäri bolup işlemek bilen, 2012-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň hormatly agza diýen şahadatnamasynyň gowşurylandygyny uly buýsanç bilen gürrüň berýär. Duşuşygyň dowamynda ol welaýat bölüminiň hünärmenlerine özüniň zähmet ýoly barada täsirli gürrüňler berip, Watanymyzyň gülläp ösmegine, her birimiziň halal zähmet bilen goşant gоşmagymyzy ündedi.

Dekabr 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
5401940
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
137
3133
137
90109
5401940

Siziň IP: 3.92.28.52
2021-12-01