Habarlar

   “Türmenistanyň – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda türkmen topragynda Nowruz baýramy giňden bellenip geçilýär. Nowruz güni Merkezi Aziýadan başlap, Balkan hem-de Ýakyn gündogar ýurtlaryna çenli bolan aralykda ýaşaýan halklaryň, şol sanda türkmen halkynyň özboluşly hem-de köpugurly belent ruhy we ahlak gymmatlyklaryny, taryhy-medeni däplerini beýan edýän baýram hökmünde bellenip geçilýar.
   Türkmenistanda Nowruz baýramy belenilýän günleri TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri tarapyndan baýramçylyk çäreleri gurnaldy. Bu çäreler Türkmen halysynyň Milli muzeýinde we Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýa institutynda geçirildi. Çärelere TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri çykyş edip, bu baýramçylygyň medeni däpleri wagyz edýän baýramçylyk hökmünde halklary ýene-de bir mertebe ýakynlaşdyrýandygyny belläp geçdiler. Çärelerde türkmen halk aydymdyr- sazlary ýerine ýetirilmegi we talyp döredijilik toparlarynyň çykyş etmegi baýramçylyga üýtgeşik öwüşgin berdi.

 

Dekabr 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
5401737
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3067
2847
90043
97599
5401737

Siziň IP: 3.92.28.52
2021-11-30