Habarlar

      TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 08-den 12-si aralygynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen milletler Guramasynyň “Ýerli derejede hemmetaraplaýyn ýokary hilli durmuş hyzmatlaryny girizmek arkaly durmuş goraglylygy ulgamyny kämilleşdirmek” atly maksatnamasynyň wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen okuw maslahatyna gatnaşdylar. Okuw maslahatynda durmuş işi boýunça hünärmeniň wezipe borçlary, jogapkäçiligi, hukuklary we ýerli derejede hemmetaraplaýyn ýokary hilli durmuş hyzmatlary etmeklik barada hakynda çykyşlar edildi.

4542097
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1311
3000
55208
159984
4542097

Siziň IP: 34.204.201.220
2021-04-18