BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

Ýewropa Bilelişiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonso TGÝMJ-niň Balkan welaýat bölüminiň wekilleri we meýletinçileri bilen duşuşdy. Duşuşyk diýseň täsirli geçdi. Ilçi   Ýewropa Bilelişigi bilen Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhümdigini hem-de TGÝMJ-ti öz işini GHGÝHH-niň ýedi sany esasy ýörelegelerine laýyklykda alyp barýan jemgyýetçilik guramagyny belledi. Duşuşykdan soň ilçi, BWB-niň wekilleri we meýletinçileri bilen bilelikde dostlugyň nyşany hökmünde bag nahallaryny ekdiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

6939813
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3011
24877
568281
131460
6939813

Siziň IP: 44.201.94.236
2023-03-30