BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleri meýletinçiler bilen bilelikde TGÝMJ-niň merkezi edarasynda ‘’Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy’’ çäresini geçirdiler.Çäraniň dowamynda meýletinçilere TGÝM jemgyýetiniň işgärleri tarapyndan ‘’Ýol hereketiniň düzgünleri’’,’’Saglygym-baş baýlygym’’, “Lukmana çenli ilkinji kömek ” boýunça wideo ýazgylary görkezildi. Soňra TGÝMJ-niň merkezi edarasynyň işgärleri tarapyndan meýletiçelere adatdan daşary ýagdaýlarda özüni dogry dolandyrmagyň we lukmana çenli ilkinji kömegi bermegiň düzgünleri hereket üsti bilen düşündirildi. Çäräniň soňunda TGÝMJ-niň işgärlerine meyletiçileri tarapyndan geçirilen çäresi üçin minnetdarlyk bildirildi.

 

 

 

 

 

12139004
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
4046
17065
504283
919301
12139004

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30