Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleri meýletinçiler bilen bilelikde TGÝMJ-niň merkezi edarasynda ‘’Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy’’ çäresini geçirdiler.Çäraniň dowamynda meýletinçilere TGÝM jemgyýetiniň işgärleri tarapyndan ‘’Ýol hereketiniň düzgünleri’’,’’Saglygym-baş baýlygym’’, “Lukmana çenli ilkinji kömek ” boýunça wideo ýazgylary görkezildi. Soňra TGÝMJ-niň merkezi edarasynyň işgärleri tarapyndan meýletiçelere adatdan daşary ýagdaýlarda özüni dogry dolandyrmagyň we lukmana çenli ilkinji kömegi bermegiň düzgünleri hereket üsti bilen düşündirildi. Çäräniň soňunda TGÝMJ-niň işgärlerine meyletiçileri tarapyndan geçirilen çäresi üçin minnetdarlyk bildirildi.

 

 

 

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241766
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
806
888
1694
52254
6241766

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02