Habarlar

15-nji sentýabrda,Daşoguz welaýatynyň 9-njy orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçylary üçin TGÝMJ-nyň işgärleri we meýletinçiler tarapyndan gurnalan ‘’Ýollar bolsun parahat’’ atly okuw sapagy geçirildi.

Çäraniň dowamynda meýletinçiler köçe ýol hereketiniň belgilerni görkezdiler,bu belgiler näme aňladýandygyny düşündirdiler we okuwçylara ýol hereketiň gatnaşmaklygyň, ýoldan geçelgeden geçenimizde, ýolda ýöräp ýa-da maşynda barýarkak her birimizden seresaplylygy ünsi we sabulylygy talap edýändigini aýtdylar.

 

 

 

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241606
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
646
888
1534
52254
6241606

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02