BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

15-nji sentýabrda,Daşoguz welaýatynyň 9-njy orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçylary üçin TGÝMJ-nyň işgärleri we meýletinçiler tarapyndan gurnalan ‘’Ýollar bolsun parahat’’ atly okuw sapagy geçirildi.

Çäraniň dowamynda meýletinçiler köçe ýol hereketiniň belgilerni görkezdiler,bu belgiler näme aňladýandygyny düşündirdiler we okuwçylara ýol hereketiň gatnaşmaklygyň, ýoldan geçelgeden geçenimizde, ýolda ýöräp ýa-da maşynda barýarkak her birimizden seresaplylygy ünsi we sabulylygy talap edýändigini aýtdylar.

 

 

 

 

 

12137416
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2458
17065
502695
919301
12137416

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30