Habarlar

Türkmenistanyň ähli çaklerinde ilatyň arasynda “Ýol hereketiniň howpsyzlygy-ömrümiziň rahatlygy” şygarynyň 1 aýlygy mynasybetli wagyz-nesihat çärelerini geçirmeklik dowam edýär

Bu hepde TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölümi, PÝGG wekilleri bilen bilelikde wagyz-nesihat çäreleri geçirildi. Çäreler, Türkmenabat şäheriniň orta mekdeplerindäki ýokary synp okuwçylaryň arasynda geçirildi. Geçirilen çärede köçe ýol hereketleriniň düzgünleri we onuň bilen baglanşykly meseleleri barada gürrüň edildi. Bu çäräniň dowamynda okuwçylara ýol hereketiniň düzgünlerini olary nähili we näme üçin berjaý etmeli, köçede özüňi nädip goramalydygy barada wagyz-nesihat edildi. Okuwçylar biziň wekillerimizi ünsli diňläp,öz gyzyklanan soraglaryny berdiler.Çärä gatnaşyjylaryň hemmesi geçirilen duşuşykdan hoşal boldular we minnetdarlygyny bildirdiler.

 

 

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241656
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
696
888
1584
52254
6241656

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02