Habarlar

TGÝMJ-niň “Gaýrat” ýaşlar merkeziniň meýletinçileri Türkmenabat şäherindäki ýalňyz gartaşan we maýyp raýatlara durmuş taýdan hyzmat ediş merkezine bardylar. “Gaýrat” ýaşlar merkeziniň meýletinçileri tarapyndan ýalňyz gartaşan raýatlara durmuşy we usulyýet kömegini bermek maksady bilen aksiýa geçirildi. Merkeziň ýaşaýjylary kiçi öý we beýleki ownuk işlerinde meýletinçilerden kömek soradylar, olar hem uly höwes bilen oňa razylaşdylar. Şeýle hem “Gaýrat” ýaşlar merkeziniň meýletinçileri merkeziň ýolbaşçylaryna Türkmenabat şäheriniň ýaşulularyny we hossarsyz adamlary hepdede bir gün görmäge gelmegi, gerekli bolan kömegi bermegi teklip etdiler.

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241786
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
826
888
1714
52254
6241786

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02