Habarlar

15.08.2022: TGYMJ-iň işgärleri tarapyndan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi bilen bilelikde, "Nesil" çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde "Ýaş halasgär" atly çäre geçirildi. Çäräniň dowamynda çagalar "Lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek", "Adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi dolandyrmak" hem-de "Gün urma" bäsleşiklerinde bäsleşdiler. Çäräniň soňunda gatnaşan çagalaryň ählisine höweslendiriji sowgatlar berildi

 

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241618
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
658
888
1546
52254
6241618

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02