Habarlar

09.08.2022: TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň işgärleri Daşoguz welaýat Polisiýa müdirliginiň Ýangyn howpsuzlygy bölüminiň hünärmenleri bilen bilelikde, “Bagtyýar nesil” çagalary sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda “Adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi dolandyrmak” boýunça bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşik adatdan daşary ýagdaýlarda hereket etmegiň çäklerinde öňüni alyş we taýýarlyk görüş işlerine bagyşlandy. TGÝMJ-niň welaýat bölüminiň hünärmenleri çagalara adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan ýagdaýynda nähili hereket etmelidigi barada düşündiriş işlerini geçirdiler. Çagalar toparlaryň arasynda tiz we dogry çadyr gurmak boýunça özara bäsleşdiler. Bäsleşiginiň soňunda ähli çagalara höweslendiriji sowgatlar gowşuryldy.

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241711
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
751
888
1639
52254
6241711

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02