Habarlar

27.07.2022: TGYMJ-iň işgärleri tarapyndan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi bilen bilelikde,  "Ýaşlyk" çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde "Ýaş halasgär" atly çäre geçirildi. Çäräniň dowamynda çagalar ýüz metr aralyga ylgamak boýunça, "Lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek" sorag-jogap we "Gün urma" mowzugynda iň gowy surat çekmek bäsleşiginde bäsleşdiler. Çäräniň soňunda gatnaşan çagalaryň ählisine höweslendiriji sowgatlar berildi.

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241795
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
835
888
1723
52254
6241795

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02