Habarlar

27.07.2022: TGYMJ-iň işgärleri tarapyndan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi bilen bilelikde,  "Ýaşlyk" çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde "Ýaş halasgär" atly çäre geçirildi. Çäräniň dowamynda çagalar ýüz metr aralyga ylgamak boýunça, "Lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermek" sorag-jogap we "Gün urma" mowzugynda iň gowy surat çekmek bäsleşiginde bäsleşdiler. Çäräniň soňunda gatnaşan çagalaryň ählisine höweslendiriji sowgatlar berildi.

 

6032087
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1019
1597
32808
57581
6032087

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25