BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

26.07.2022: TGÝMJ-niň işgärleri ýaş meýletinçileri bilen bilelikde däp bolan ýörelgä eýerip, “Demirýolçy” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde “Bagtyýar çagalyk” atly çäresini geçirdiler. Çäräniň dowamynda çagalar kitaby labyzly okamak, ertekileri gürrüň bermek ýaly dürli ugurlarda ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.  Bäşleşik tamamlanandan soň, çagalaryň arasynda ilkinji kömegiň berlişi hakynda gürrüňdeşlik geçirildi. Çärän soňunda ähli çagalara höweslendiriji sowgatlar berildi. 

 

12139437
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
4479
17065
504716
919301
12139437

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30