Habarlar

26.07.2022: TGÝMJ-niň işgärleri ýaş meýletinçileri bilen bilelikde däp bolan ýörelgä eýerip, “Demirýolçy” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde “Bagtyýar çagalyk” atly çäresini geçirdiler. Çäräniň dowamynda çagalar kitaby labyzly okamak, ertekileri gürrüň bermek ýaly dürli ugurlarda ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.  Bäşleşik tamamlanandan soň, çagalaryň arasynda ilkinji kömegiň berlişi hakynda gürrüňdeşlik geçirildi. Çärän soňunda ähli çagalara höweslendiriji sowgatlar berildi. 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241834
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
874
888
1762
52254
6241834

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02