Habarlar

26.07.2022: TGÝMJ-niň işgärleri ýaş meýletinçileri bilen bilelikde däp bolan ýörelgä eýerip, “Demirýolçy” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde “Bagtyýar çagalyk” atly çäresini geçirdiler. Çäräniň dowamynda çagalar kitaby labyzly okamak, ertekileri gürrüň bermek ýaly dürli ugurlarda ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.  Bäşleşik tamamlanandan soň, çagalaryň arasynda ilkinji kömegiň berlişi hakynda gürrüňdeşlik geçirildi. Çärän soňunda ähli çagalara höweslendiriji sowgatlar berildi. 

 

6032100
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1032
1597
32821
57581
6032100

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25