Habarlar

Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlan gününden mekdep okuwçylary ýurdumyzdaky çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde göwnejaý dynç alýarlar. Çagalar Mary welaýatynda hereket edýän “Arkadagyň bagtyýar nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alyp, wagtyny hoş geçirýärler.

TGÝMJ-niň Mary welaýat bölüminiň işgärleri tarapyndan dynç alýan çagalaryň arasynda “Gyzyl  Haç  we Gyzyl  Yarymaýyň taryhy”, “Sagdyn durmuş ýörelgesini”, “Zynýanly endiklerden daşda durmak”, ”Ýokanç kesllerden ägä bolmak” atly wagyz-nesihat çäreleri geçirdi.

 

  

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241682
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
722
888
1610
52254
6241682

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02