Habarlar

2022-nji ýylyň  iýul aýynda TGÝMJ-niň Ahal welaýat bölümi tarapyndan, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde stol tenisi 100-metr aralyga ylgamak, uzynlyga bökmek boýunça sport çäresi geçirildi. Çärede ýeňijilere ýadigärlik sowgatlar berildi.

 

 

 

 

6032096
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1028
1597
32817
57581
6032096

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25