Habarlar

2022-nji ýylyň iyul aýynyň 04-05-i aralygynda Daşoguz  welaýat  kitaphanasynda  Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň (UNFPA,UNICEF,IOM)  gurnamagynda   Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýeti gatnaşmagynda  “Global pandemiýa bilen baglanşykly  köp ölçegli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin düşünjeligi ýokarlandyrmak we ýaşlary çekmek” ady bilen okuw sapagy geçirildi. 

Okuw sapagynyň dowamynda gatnaşyjylara sorag-jogaplar alyşylyp, prezintasiýalaryň görkezilmegi çäräniň täsirini has-da artdyrdy. Çäräniň ahyrynda ähli gatnaşajylara ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

 

 

 

 

6031948
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
880
1597
32669
57581
6031948

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25