Habarlar

2022-nji ýylyň  iýul aýynyň 01-05-i aralygynda TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň işgärler we meýletinçiler tarapyndan “Bagtyýar nesil” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda “Howanyň üýtgemegi” mowzugy boýunça okuw sapaklaryny geçirdiler. TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň işgärler we meýletinçiler 5 günüň dowamynda çagalara howanyň üýtgemek meselesi, howanyň üýtgemegi tebigata we adama edýän täsiri barada gürrüň berdiler.

Geçirilen okuw sapaklaryny berkitmek maksady bilen, çagalaryň gatnaşmagynda sahnalar, aýdym-sazly çykyşlary boldy, olary milli lybaslarda ýaş aýdymçylar we tançylar uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Çäräniň ahyrynda eziz Watanymyz  hem-de bagtyýar çagalyk hakynda goşgy setirleri bilen öz duýgularyny beýan etdiler.       

 

 

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241622
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
662
888
1550
52254
6241622

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02