Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli  jemgyýetiniň  Ahal welaýat bölüminiň 2022-nji ýylyň  iýun aýynyň 10-na Ahal welaýatynyň “Bagtyýar nesiller”çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde  ylgamak, futbol, şadyýan estafeta sport oýunlarynyň görnüşleri boýunça sport çäresi geçirildi.

Çäräň soňunda ähli çagalara höweslendiriji sowgatlar berildi.

 

 

 6031976
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
908
1597
32697
57581
6031976

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25