Habarlar

2022-nji ýylyň iýul aýynyň 5-ne “Bagtyýarlyk” adyndaky tomusky sagaldyş we dynç alyş merkezinde iň gowy surat atly ýaryş geçirildi. Ýaryş TGÝMJ Lebap welaýat bölümi tarapyndan dynç alyş merkeziňdäki çagalaryň arasynda geçirildi. Bu çärede TGÝMJ Lebap welaýat bölüminiň meýletinçileri we hünärmenleri gatnaşdylar.

Çagalar dürli suratlary çekmegi öwrendiler we çekdiler. Gatnaşyjylaryň ählisi bu işden hoşal boldular.

 

 

 

 

6032013
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
945
1597
32734
57581
6032013

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25