Habarlar

Häzirki wagtda salkyn Gökdere jülgesindäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde tomus dynç alyş möwsüminiň ikinji tapgyry dowam edýär, bu ýerde çagalaryň  güýmenmegi üçin köp gurnaklar hereket edýar. 2022-nji ýylyň iýun aýynyň 30-na Gökdere jülgesinde, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi "Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri" çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemýyýeti bilen bilelikde "Bagtyýar çagalyk" atly çäre guraldy.

Oňa Gökderedäki "Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri"  sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalar toparlary gatnaşdy. Çäräniň soňunda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemjyýeti tarapyndan ähli çagalara höweslendiriji sowgatlar gowşuryldy.

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241798
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
838
888
1726
52254
6241798

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02