Habarlar

   Bu dabarada Jemgyýetiň ýolbaşçysy, Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili , Türkmenistanyň Merkezi Döwlet arhiwiniň işgäri we jemgyýetiň işgärleri çykyş etdiler.
   Däp bolşy ýäly 8-nji maýda, dünýäde Gyzyl Hajyň we Gyzyl Ýarymaýyň güni we ony esaslandyryjy Anri Dýunanyň doglan güni bellenýär.
   Bu gün bütin dünýäde Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketi mätäç ilatyň dürli gatlaklary üçin işleýär.
Bu gün, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň meýletinçileri her bir jemgyýetde, köplenç iň kyn şertlerde işleýän, güýjüni sarp edýän, hatda durmuşyny bagyşlaýan, bahasyna ýetip bolmajak goşantlary bellenilip geçilýär.

Iyun 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5855010
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
503
1707
60081
57756
5855010

Siziň IP: 44.192.47.87
2022-06-28