Habarlar

   Bu dabarada Jemgyýetiň ýolbaşçysy, Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili , Türkmenistanyň Merkezi Döwlet arhiwiniň işgäri we jemgyýetiň işgärleri çykyş etdiler.
   Däp bolşy ýäly 8-nji maýda, dünýäde Gyzyl Hajyň we Gyzyl Ýarymaýyň güni we ony esaslandyryjy Anri Dýunanyň doglan güni bellenýär.
   Bu gün bütin dünýäde Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketi mätäç ilatyň dürli gatlaklary üçin işleýär.
Bu gün, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň meýletinçileri her bir jemgyýetde, köplenç iň kyn şertlerde işleýän, güýjüni sarp edýän, hatda durmuşyny bagyşlaýan, bahasyna ýetip bolmajak goşantlary bellenilip geçilýär.

Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979265
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
706
876
37567
79102
5979265

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18