Habarlar

    Ewropanyň we Merkezi Aziýanyň Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetleriniň gatnaşmagynda dört ýyllyk Ýewropa Sebiti boýunça konferensiýasy Gruziýanyň paýtagty Tbiliside geçirildi.
    11-nji Ýewropa Sebiti boýunça konferensiýasy, 4 ýyldan soň Gruziýanyň paýtagty Tbiliside "Bilelikde güýçli" şygary bilen 53 milli jemgyýeti jemledi. Maslahat 26-njy aprelde başlap, 28-nji aprelde 3 gün dowam etdi. Tbiliside 46 milli jemgyýeti we 7 milli jemgyýeti onlaýn birleşdirýän bu ýygnaga Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Federasiýasynyň wise-prezidenti Doktor Kerem Kinik ýolbaşçylyk etdi.
    Sebitleýin we dünýä derejesinde bolup geçýän çökgünlik we Milli jemgyýetleriň ynsanperwer zerurlyklary nädip çözýändigi, şeýle hem kömek etmegiň usullaryny we ony çuňňur seljermek maslahatyň esasy temasydyr. Hususan-da, migrasiýa we bosgunlar meseleleri.
   Howanyň üýtgemeginiň ynsanperwer guramalaryň üns bermeli ugurlarynyň biridir.Howanyň üýtgemegi biziň ýüzbe-ýüz bolýan ýene bir möhüm meselämizdir. Howanyň aşa gyzmagy, şol sanda guraklyk ýygy-ýygydan dowam etmegi, suw joşmalary we güýçli ýeliň bolmagy weýrançylyklara sebäp bolýar. Howanyň üýtgemegi diňe geljek nesiller üçin howp däl. Häzirki wagtda hemmämiziň durmuşymyza täsir edýär. Şeýle uly göwrümli, sebitleýin we global meseleleri çözmek üçin bilelikde we utgaşdyrylan görnüşde işlemeli. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem onlaýn görnüşde gatnaşdy we bu boýunça işlerini dowam etdirerler.

Iyun 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5854902
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
395
1707
59973
57756
5854902

Siziň IP: 44.192.47.87
2022-06-28